Vavřinec nabízí pomoc lidem v bytové nouzi

Spolek Vavřinec ze Žatce poskytuje na Lounsku podporu lidem v nesnázích. Pomoci už se tak dostalo 30 domácnostem.

Více informací si přečtěte nebo poslechněte na Portálu Českého rozhlasu Sever

Přejít nahoru