Nábytková banka ústeckého kraje, z.s.

Shromažďování nábytku a vybavení pro domácnost

a rozdělování osobám v nouzi skrze sociální služby, sociální odbory či jiné organizace, které osoby v nouzi podporují.

+420 721 084 991
Shromažďování nábytku
Vybavení pro domácnost
O nás

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Posláním Nábytkové banky Ústeckého kraje, z.s. (dále jen NBÚK) je snaha omezit plýtvání použitým nábytkem, drobným vybavením pro domácnost a omezit vznik komunálního odpadu.

NBÚK nebyla založena za účelem podnikání a svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Při realizaci projektu respektujeme Chartu nábytkových bank a Re-use center.

Při své činnosti respektujeme regionální hranice Ústeckého kraje. Dárce a organizace z jiných lokalit žádáme, aby se obraceli na nábytkové banky, v jejichž působnosti sídlí. Rádi Vám kontakt na ně předáme. 

NAŠE VIZE

V co věříme

Cirkulace věcí

Cirkulací věcí snížíme nadměrnou spotřebu nových produktů a snížíme množství odpadu.

Snížení odpadu

V ekologičtější a udržitelnější budoucnost, prodlužování životnosti výrobků.

Znovupoužitelné věci

Ve změnu spotřebitelského chování (použitelné věci nebudou končit na skládkách, ale vrátí se zpět do oběhu).

Nízkopříjmové domácnosti

Zlepšíme životní podmínky nízkopříjmovým domácnostem, které si vybavení nemohou zajistit vlastními silami.

Vzájemná spolupráce

Aktuálně pracujeme na nastavení postupu vzájemné spolupráce. Postup bude již brzy zveřejněn. Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Naši podporovatelé

Přejít nahoru