O bance

Jak NBÚK vznikla

NBÚK nebyla založena za účelem podnikání.

Svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Při realizaci projektu respektujeme Chartu nábytkových bank a Re-use center.

Shromažďuje nábytek a vybavení pro domácnost, skladuje ho a rozděluje osobám v nouzi skrze sociální služby, sociální odbory či jiné organizace, které osoby v nouzi podporují.

2007

Ministerstvo vnitra ČR registrovalo občanské sdružení V mámině náruči, o.s. pod č.j. VS/1-1/67574-07-R. Zakladatelka sdružení, paní Mgr. Marie Zatloukalová, podporovala v rámci sdružení děti, které vyrůstaly mimo svou rodinu.

2014

V souladu s platnou legislativou došlo ke změně občanského sdružení na zapsaný spolek.

srpen 2022

Spolek se rozšířil o nové členy. Členové spolku začali pracovat na realizaci myšlenky založit nábytkovou banku, jejíž potřebnost deklarovali ze svého mnohaleté působení v sociální oblasti (sociální služby, OSPOD, dobrovolnictví, atd.). Paní Mgr. Marie Zatloukalová (s ohledem na seniorský věk) rezignovala na post předsedkyně spolku. Novou předsedkyní se stala Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS., MBA.

listopad 2022

Členské shromáždění odsouhlasilo změnu názvu spolku a ode dne 1. 11. 2022 se spolek jmenuje Nábytková banka Ústeckého kraje, z.s. (dále jen NBÚK) a došlo ke změně stanov spolku. Členské shromáždění pověřilo předsedkyni k podání žádosti o členství v České federaci nábytkových bank a re-use center a přijetím Charty nábytkových bank a re-use center.

Dokumenty ke stažení

Přejít nahoru