Díky NBÚK našlo nové uplatnění 42 t nábytku

Provoz Nábytkové banky byl zahájen v lednu 2023. Její sklad je umístěn v Žatci, podporu však poskytuje v rámci celého Ústeckého kraje.

Projekt je realizován pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje PaedDr. Jiřího Kulhánka a finančně byl podpořen Ústeckým krajem, Městem Žatec, Městem Louny a Úřadem práce ČR.

Iniciátory vzniku nového subjektu, který zachraňuje ještě použitelný nábytek a další věci z domácnosti, byli sociální pracovníci spolku Vavřinec, jejich myšlenka se opírá o letitou praxi při poskytování sociálních služeb a zajišťování materiální podpory pro nízkopříjmové domácnosti v lounském okrese.

Činnost Nábytkové banky naplňuje koncept cirkulární ekonomiky, tj. dává druhou šanci věcem, které by lidé jinak vyhodili ve sběrném dvoře.

Již v průběhu prvního roku svého fungování navázala Nábytková banka spolupráci se 17 neziskovými organizacemi a 4 městy. Skrze partnerské organizace se podařilo podpořit celkem 169 nízkopříjmových domácností a 2 pracoviště sociálních služeb. Cílem Nábytkové banky je síť partnerských organizací napříč celým Ústeckým krajem. Banka je proto připravena navázat další partnerství.

Nábytek a další drobné vybavení získává Nábytková banka od dárců z řad veřejnosti či od firem, které obnovují nábytek na pracovišti. V roce 2023 jsme od dárců převzali celkem 42 tun materiálu, který by byl jinak odpadem. Dárci mohou materiál dovézt přímo do skladu Nábytkové banky nebo se dohodnout s koordinátorkou na odvozu přímo ze své domácnosti. Odvoz je zdarma.

Provoz Nábytkové banky byl z velké části zajištěn dobrovolníky. Ve druhé polovině roku se podařilo zaměstnat na zkrácené pracovní úvazky 5 osob s handicapem při vstupu na běžný pracovní trh (klienti sociálních služeb Vavřince).

Společnosti je Nábytková banka prospěšná i z hlediska prevence vzniku černých skládek u popelnic a prevence zvyšování výskytu štěnic a švábů v nízkopříjmových domácnostech.

Přejít nahoru